Osadenie čistiarne odpadových vôd

 1. Výkop a podkladové lôžko

Po objednaní čistiarne odpadových vôd prídeme k Vám na tvar miesta, dohodneme sa na umiestnení čistiarne a načrtneme rozmery výkopu. Veľkou výhodou našich čistiarní je to, že podkladové lôžko nie je nutné betónovať.  Na vyrovnanie dna postačuje piesok alebo jemná kamenná drť.
2. Vloženie ČOV do pripraveného výkopu


Po vyrovnaní podkladového lôžka vložíme čistiareň do pripraveného výkopu. Ešte predtým však navaríme výtok z čistiarne, ktorý Vám vieme prispôsobiť podľa požiadavky ( môžeme ho navariť na stred, na kraj alebo zboku)

3. Napojenie vtoku a výtoku

Ďalším krokom je napojenie vtoku a výtoku. Výškový rozdiel medzi vtokom a výtokom je 10 cm. Po úspešnom napojení  nasleduje napustenie čistiarne vodou (rovnomerne do každej komory) a súčasné obsypávanie zeminou na stabilizáciu čistiarne do výšky cca 50 cm  (pokiaľ je zemina jemná, môže sa použiť pôvodná), pokiaľ sa v nej nachádzajú kamene alebo íl, je potrebné zabezpečiť na obsypávanie piesok alebo jemnú kamennú drť.

4. Pripojenie dúchadla

Po zastabilizovaní čistiarne pripojíme dúchadlo. Dúchadlo slúži na vháňanie vzduchu do procesu čistenia. Po napojení dúchadla nastavíme ventile regulujúce prúdenie vzduchu a nasypeme do čistiarne biologické baktérie.

5. Úprava terénu

Po osadení čistiarne je možné terén rôzne upraviť.

      

      Čistiareň po nastavení ventilov