Eko-MV-plasty

oficiálny partner prírody

Čistiarne odpadových vôd

Až v štyroch objemových variantách, aby sme mohli uspokojiť potreby veľkých domácností aj malých prevádzok. 

Vodomerné šachty 

Samozrejmosťou je vodotesnosť a pohodlný manipulačný priestor, jednoduchá preprava a montáž. 


Nádrže a žumpy

V našom portfóliu ponúkame širokú škálu podzemných žúmp a nádrží na úžitkovú i pitnú vodu.

Revízne šachty

Kanalizačná alebo revízna šachta slúži na kontrolu a zjednodušenie prístupu k potencionálne problémovým kanalizačným potrubiam.

Prečerpávacie šachty

 Používajú sa na preklenutie výškového rozdielu čerpaním a následným dopravením rôznych typov vôd ( úžitkové, dažďové, odpadové, pitné atd.) z jedného miesta na druhé.

Výroba na objednávku

Okrem štandardizovaných produktov vyrábame i šachty na mieru, s prispôsobenou hĺbkou, alebo počtom revíznych potrubí. 

Od zamerania po zapojenie 

Všetko čo Váš príbytok delí od funkčnej ČOV je jediný telefonát alebo e-mail.

Takto funguje naša čistička odpadových vôd.