Aj takto môže vyzerať  Váš dvor po osadení čistiarne odpadových vôd (VX-6)

Montáž čistiarne odpadových vôd (VX-6) pre 4-6 osôb + nádrž na vyčistenú vodu o objeme 1,2 m3

 Čistiareň odpadových vôd VX-4 

Vodomerná šachta

Nádrž o objeme 3 m3 využiteľná na dažďovú vodu alebo ako žumpa

                                                                      Nádrž 5 m3