Obchodné podmienky

Objednávka a kúpna zmluva

Objednávka tovaru v internetovej predajni Pavol MAJERNÍK - Eko-MV-plasty je považovaná za záväznú až po potvrdení prijatia objednávky realizovanom zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, alebo potvrdením objednávky telefonickým kontaktom na číslo zadané pri objednávke.
Podaním objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, že im rozumie a súhlasí s nimi.
Aby bola objednávka považovaná za platnú, je potrebné vyplnenie všetkých požadovaných údajov v objednávkovom formulári.
Miesto a spôsob dodania klient špecifikuje v objednávkovom formulári. Zadaná adresa musí byť na území Slovenskej republiky.
Po obdržaní objednávky prostredníctvom nášho e-shopu Vás spätne kontaktujeme aby sme potvrdili platnosť objednávky a dohodli prípadné detaily.
Zákazník získava vlastnícke práva na ním vybraný tovar, až po zaplatení plnej ceny dohodnutej pri objednávke a jeho prevzatím.

Dodacie podmienky a lehota dodania

Spoločnosť Pavol MAJERNÍK - Eko-MV-plasty ponúka nasledujúce možnosti dodania tovaru:

 • Zásielkou prostredníctvom kuriérskej služby. Záleží na hmotnosti zásielky, v priemere 15,60 € za tovar od 30 do 50kg.
 • Zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty.
 • Objednaný výrobok si môžete vyzdvihnúť aj priamo v našej predajni, počas platných otváracích hodín.

Platobné podmienky

Spoločnosť Pavol MAJERNÍK - Eko-MV-plasty akceptuje pri platbe za tovar nasledujúce platobné spôsoby:

 • Hotovosťou pri preberaní tovaru od prepravcu (zásielka na dobierku) .

Záručné podmienky

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedené inak.

Uplatnenie reklamácie

V prípade, že na nami dodanom tovare vznikne porucha napĺňajúca ustanovenia uvedené v záručných podmienkach výrobku si môže zákazník tento nárok uplatniť osobne v predajni      Pavol MAJERNÍK - Eko-MV-plasty

Pre uplatnenie záruky je žiadateľ povinný doložiť túto žiadosť dokladom o kúpe a záručným listom výrobku.
Predajca nezodpovedá za poškodenie výrobku pri preprave.

Storno objednávky

 • Zo strany kupujúceho:
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 • Zo strany predajcu:
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • bez udania dôvodu
  • tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  • V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený a nepoužitý tovar v nepoškodenom obale na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti alebo ak je tovar použitý, je na ňom opotrebenie a ak je tovar poškodený.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.
Obchodné podmienky platia podla aktuálneho obchodného zákona.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Pavol MAJERNÍK - Eko-MV-plasty sa zaväzuje chrániť osobné údaje zákazníkov podľa zákona SR o Ochrane osobných údajov, a neposkytnúť tieto údaje tretím osobám.


Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. A tiež podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov vrátane Zákona č. 90/2005 Z. z.