Nádrže a žumpy

Vo svojom portfóliu Vám firma Eko-MV-plasty ponúka širokú škálu podzemných žúmp a nádrží na úžitkovú i pitnú vodu. Ich vodotesná konštrukcia a vnútorné vystuženie predstavujú ideálne riešenie pre zber odpadových vôd pri chatách a v oblastiach, kde by čistiareň odpadových vôd nebola ekonomicky výhodnejším riešením.
Parotesná konštrukcia našich žúmp umožňuje ich osadenie i v stiesnených podmienkach, ktorými často trpia napr. záhradkárske oblasti či rybárske chaty.

Žumpa stojatá 1 až 3 m3

                Žumpa stojatá 4 až 8 m3


Objemové varianty 4 až 8 m3 výhradne na objednávku.Výhody našich akumulačných nádrží:

  • Výhodná cena
  • Vodotesnosť
  • Neobmedzená životnosť
  • Jednoduchá inštalácia
  • Spĺňa všetky ekologické, technologické a prevádzkové normy
  • Nevyžaduje žiadne ďalšie povrchové úpravy
  • Vo vnútri nádrže sú zabudované stupienky
  • Pri použití našich výrobkov odpadajú klasické a drahé izolačné a stavebné materiály