Vodomerné šachty

Vodomerná šachta slúži na prístup k vodomeru a hlavnému uzáveru vody. V súčastnosti je nevyhnutnou súčasťou každej stavby pripojenej k verejnému vodovodu. Každá takáto šachta musí spĺňať základné požiadavky príslušnej vodárenskej spoločnosti, ktorá má v správe konkrétnu vodovodnú sieť. Jedná sa najmä o štandardizované rozmery pre pohodlný prístup k vodomeru a vodotesnosť.

Naše vodomerné šachty, dodávané v niekoľkých variantách sú navrhnuté tak, aby spĺňali kritériá nielen VVS ale sú určené i pre distribúciu do ďalších krajov vrámci SR. Samozrejmosťou je vodotesnosť a pohodlný manipulačný priestor, jednoduchá preprava a montáž. Naše vodomerné šachty nevyžadujú podpornú betonáž a sú schopné zniesť povrchovú záťaž bežnej civilnej prevádzky.

Valcové vodomerné šachty

Technologický postup osadenia 

 • V pripravenej stavebnej jame vyrovnáme dno a vykonáme povrchovú úpravu dna pieskom
 • Do takto pripravenej stavebnej jamy uložíme vodomernú šachtu, ktorá je konštruovaná tak,

  aby odolala tlaku podzemnej vody. Na obsypanie použijeme piesok, alebo jemný triedený materiál.

 • Povrch upravíme jemnou zeminou alebo trávnikom.

                     Výhody našich vodomerných šácht

 • priaznivá cena
 • rýchla montáž
 • absolútna nepriepustnosť
 • Prakticky neobmedzená životnosť
 • doba dodania do 5 dní od prijatia zákazky
 • servisná záruka 36 mesiacov