Čistiarne odpadových vôd

Biologické čistiarne odpadových vôd pracujúce na základe bakteriálneho čistenia sú stabilná a overená technológia pre čistenie odpadových vôd. Tento spôsob čistenia odpadových vôd sa v súčastnosti využíva od domov a malých prevádzok, až po obce a mestá.

Firma Eko-MV-plasty ponúka vo svojej produkcii práve riešenia pre domy, chaty a malé prevádzky. Naších päť kapacitných modelov čistiarní odpadových vôd smelo znášajú zaťaženie od 4 do 16 užívateľov. Svojou jednoduchosťou a nenáročnosťou pritom predbiehajú technicky komplikovanejšie výrobky, keďže zjednodušenie konštrukcie prispelo vysokou mierou k odstráneniu bežných problémov, ktoré môžu pri chode ČOV nastať. Veľkou výhodou našich ČOV je to, že pri osádzaní nie je nutné lôžko betónovať, nakoľko čistiarne sú samonosné, sú orebrované , takže dobre odolávajú tlaku zeminy alebo spodnej vody.

Výhody čistiarne odpadových vôd  

 • Vysoká účinnosť čistenia
 • Minimálne nároky na EL. energiu
 • Jednoduchosť a vysoká spoľahlivosť
 • Jednoduchá inštalácia (nie je potrebné betónové lôžko)
 • Parotesná konštrukcia vylučuje zápach
 • Nehlučná prevádzka
 • Priaznivá nadobúdacia i prevádzková cena
 • Dlhodobá životnosť (neobmedzná)

Vyčistená voda je vhodná pre tieto účely

 • Vyústenie do povrchových vôd, ak máte recipient ( potok)
 • Zavlažovanie, ak sú vhodné podmienky a ak nie je nebezpečenstvo ohrozenia akosti podzemnej vody využívanej pre pitné účely
 • Do podložia prostredníctvom drenáže za dodržania STN 75 6402 s ohľadom na hĺbku podzemnej vody, priepustnosti zeminy a pod.
 • Do verejnej kanalizácie
Technické a technologické parametre

                  Na veľkosti záleží


Preto vyrábame naše ČOV v piatich objemových variantách.

Od zamerania po zapojenie

všetko, čo Váš príbytok delí od funkčnej kanalizácie, je jediný telefonát alebo e-mail. Naši vyškolení pracovníci Vás nasledovne navštívia, aby zamerali detaily ČOV a do piatich dní je

vaša objednávka zrealizovaná, zapojená a pripravená na použitie. Domácim majstrom ponúkame dokonca možnosť zapojiť si náš výrobok po zaškolení v priestoroch prevádzky aj vlastnoručne.

  Osadením sa to pre nás len začína

pri všetkých výrobkoch platí záručná doba 24 mesiacov! Ako bonus v rámci
starostlivosti o zákazníka pripájame aj kompletný bezplatný servis na akýkoľvek výrobok

v prípade neočakávaných udalostí ako sú napríklad povodne či porušenie výrobku pri terénnych úpravách. 

Kvalita je pre nás na prvom mieste

  preto sú naše technológie opatrené Európskym certifikátom kvality vydaným

      Štátnym Technologickým Ústavom, ktorý prísne hodnotí dodržiavanie nielen technických noriem, ale i kvality čistenia odpadovej vody a jej ďalšie využitie, prípadne vypúšťanie v rámci platných environmentálnych noriem a smerníc Slovenskej Republiky a Európskej únie. 

Čistiareň odpadových vôd si môžete objednať cez formulár nižšie.Osadenie čistiarne odpadových vôd

1. Výkop a podkladové lôžko

Po objednaní čistiarne odpadových vôd prídeme k Vám na tvar miesta, dohodneme sa na umiestnení čistiarne a načrtneme rozmery výkopu. Veľkou výhodou našich čistiarní je to, že podkladové lôžko nie je nutné betónovať. Na vyrovnanie dna postačuje piesok alebo jemná kamenná drť.


2. Vloženie ČOV do pripraveného výkopu

Po vyrovnaní podkladového lôžka vložíme čistiareň do pripraveného výkopu. Ešte predtým však navaríme výtok z čistiarne, ktorý Vám vieme prispôsobiť podľa požiadavky ( môžeme ho navariť na stred, na kraj alebo zboku)


3. Napojenie vtoku a výtoku

Ďalším krokom je napojenie vtoku a výtoku. Výškový rozdiel medzi vtokom a výtokom je 10 cm. Po úspešnom napojení nasleduje napustenie čistiarne vodou (rovnomerne do každej komory) a súčasné obsypávanie zeminou na stabilizáciu čistiarne do výšky cca 50 cm (pokiaľ je zemina jemná, môže sa použiť pôvodná), pokiaľ sa v nej nachádzajú kamene alebo íl, je potrebné zabezpečiť na obsypávanie piesok alebo jemnú kamennú drť.


4. Pripojenie dúchadla

Po zastabilizovaní čistiarne pripojíme dúchadlo. Dúchadlo slúži na vháňanie vzduchu do procesu čistenia. Po napojení dúchadla nastavíme ventile regulujúce prúdenie vzduchu a nasypeme do čistiarne biologické baktérie.


5. Úprava terénu

Po osadení čistiarne je možné terén rôzne upraviť.


Čistiareň po nastavení ventilov (video)


 

Osadenie čistiarne odpadových vôd (video)