Prečerpávacie šachty

Tento typ šácht sa používa na preklenutie výškového rozdielu čerpaním a následným dopravením rôznych typov vôd ( úžitkové, dažďové, odpadové, pitné atd.) z jedného miesta na druhé. V šachte sa nachádza čerpadlo, ktoré po dosiahnutí určitej hladiny prečerpá vodu na miesto preto určené.